ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Phenol oxidase

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Antioxidative activity of polyphenolic compounds extracted from seed coat of tamarindus indica linn / Ganniga Pumthong / 1999 /Full Text
Subject
Antioxidants
Polyphenols
Polyphenol oxidase
Tamarins
Dissertations, academic -- Biochemistry
Antioxidants -- Tamarindus indica linn
2 Determination of phenolic compounds and antioxidant activity in mutant jasmine rice (Black KDML Oryza sativa) = การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมมะลิกลายพันธุ์ (Black KDML Oryza sativa) / Sadabpong Choonpicharn / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Rice -- Biotechnology
Plant biotechnology
Antioxidants
Phenol oxidase
3 Development of an enzymatic method for the determination of phenolic compounds using peroxidase from coccinia grandis voigt = การพัฒนาวิธีทางเอนไซม์สำหรับการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกโดยการใช้เพอร์ออกซิเดสจากตำลึง / Sombat Kongwithtaya / 2010 /Full Text
Subject
Phenol oxidase
Plant enzymes
Oxidation
4 Extraction, isolation, purification, and structural identification of phenolic compounds from rambutan = การสกัด การแยก การทำบริสุทธิ์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสารประประกอบฟีนอลจากเงาะ / Nont Thitilertdecha / 2010 /Full Text
Subject
Phenolic compounds
Phenol oxidase
Extracts
Rambutan
5 Phenol degradation by thermophilic microorganism = การย่อยฟีนอลโดยจุลินทรีย์เทอร์โมไฟล์ / Julaluck Phosri / 2009 /Full Text
Subject
Phenol oxidase
Biodegradation
Bioremediation
Microorganisms


Page : 1