ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Petrology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of a potential reservoir based on well-log interpretation and petrography, U-Thong Field, Suphan Buri Basin, Thailand = การหาลักษณะเฉพาะของช่วงหินกักเก็บที่มีศักยภาพโดยอาศัยการแปลความหมายข้อมูลหยั่งธรณี Aung Kyaw Htoo / Htoo, Aung Kyaw / Bangkok The 2009 /Full Text
Subject
Petrology
RocksStone
Physical geology
Suphan Buri Basin
2 Geochemistry and petrology of Mae Tha basalts Changwat Lampang / Apichet Boonsoong / 1997 /Full Text
Subject
Basalt -- Lampang
Geochemisty -- Lampang
Petrology -- Lampang
3 Geochemistry and petrology of thoeng basalt Changwat Chiang Rai / Boontawee Sriprasert / 1997 /Full Text
Subject
Basalt -- Chiang Rai
Geochemistry
Petrology
4 Petrochemistry and age of volcanic rocks, Nan Province, Thailand = ศิลาเคมีและอายุของหินภูเขาไฟ จังหวัดน่าน ประเทศไทย / Udomporn Wipakul / 2012 /Full Text
Subject
Petrology
Igneous rocks -- Nan
5 Petrochemistry and Mineralization of Doi Kio Lom Igneous Rocks, Pai District, Mae Hong Son Province = ศิลาเคมี และการเกิดแร่ของหินอัคนีดอยกิ่วลม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / Jantanee Duangkhamsawat / 2015 /Full Text
Subject
Analytical geochemistry -- Pai (Mae Hong Son)
Igneous rocks -- Pai (Mae Hong Son)
Rocks -- Analysis
Petrology
6 Petrochemistry and tectonic significationce of mafic volcanic rocks in the Chiang Rai-Chiang mai volcanic belt, Northern Thailand = ศิลาเคมีและนัยสำคัญทางเทคโทนิกของหินภูเขาไฟชนิดเมฟิกในแนวหินภูเขาไฟเชียงราย-เชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Burapha Phaijuy / Burapha Phajuy / 2008 /Full Text
Subject
Geology
Petrology
Pumice


Page : 1