ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Perylene

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Inhibition of VEGF gene expression by perylene derivatives = การยับยั้งการแสดงออกของยีนวีอีจีเอฟ โดยสารอนุพันธ์ของเพอรีลีน / Khajohn Joonlasak / 2010 /Full Text
Subject
Perylene -- Derivatization
Gene expression
2 Study of selective binding for g-quadruplex of perylene derivatives with different charges Thanachat Taka / Thanachai Taka / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
G-quadruplex ligand 12459
Perylene


Page : 1