ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Peroneal nerve

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แขนงมอเตอร์ของเส้นประสาท Tibial ไปต่อกับเส้นประสาท Deep Fibular ในการรักษาภาวะเท้าตก = Feassibility study of transferring tibial motor branches to deep fibular nerve in treating foot drop / กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Tibial nerve
Pperoneal nerve
Gait disorders, neurologic
2 การศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์ของแขนงจากเส้นประสาทคอมมันฟิบบูลาในคนไทยภาคเหนือและความสัมพันธ์ทางคลินิก = Anatomical study of the common fibular nerve and its branches in Northern Thais and clinical implications / อุดม เกียรติมานะโรจน์ / 2547 /Full Text
Subject
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
ขา -- กายวิภาค
Dissertations, academic -- Anatomy
Neuroanatomy
Peroneal nerve
Fibular
3 การศึกษารูปแบบของเส้นประสาท Superficial peroneal และ Deep peroneal ในกลุ่มประชากรไทย ในร่างอาจารย์ใหญ่และความสำคัญทางคลินิก = Anatomical study of superficial peroneal and deep peroneal nerves in Thai cadaver population and clinical implications / จรรยารักษ์ สุริยุทธ / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Peroneal Neuropathies
Accessory deep peroneal nerve


Page : 1