ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Pedeatrics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of curcuminoids on iron overload in beta-Thalassemic mice = ผลของสารเคอร์คูมินอยด์ต่อภาวะเหล็กเกินในหนูทดลองธาลัสซีเมียชนิดบีดา / Chonthida Thephinlap / 2009 /Full Text
Subject
Thalassemia -- Diagnosis
Pedeatrics
Anemia
Heamatologic diseases


Page : 1