ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Patient satisfaction -- Trat Hospital

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลตราด / พจนี ปิติชัยชาญ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตราด. หอผู้ป่วยอายุรกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย
Patient satisfaction -- Trat Hospital
Patient care -- Trat Hospital
Dissertations, academic -- public health


Page : 1