ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 26 รายการ จากคำว่า Patient discharge

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายโรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing a discharge plan among patients with attenpted suicide, Mae Ramat hospital / เกียรติสุดา พรมวงป้อ / 2555 /Full Text
Subject
Patient discharge
Suicide
22 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing the discharge plan for patients with Schizophrenia at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สายทอง อินเพลา / 2552 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
Patient discharge
ผู้ป่วยจิตเภท -- การพยาบาล
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
23 ประสิทธิผลของการใช้แผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing a discharge plan for patients with alcohol dependence, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ชุติกาญจน์ ทองสุข / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Alcoholism
24 ผลของการจำหน่ายอย่างสมบูรณ์แบบจากหอผู้ป่วยหนักต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการกลับเข้ารักษาซ้ำในหอผู้ป่วยหนัก = Effect of comprehensive discharge planning from intensive care unit on adverse events and intensive care unit readmission / ปิยวรา กาจารี / 2558 /Full Text
Subject
Patient discharge
Intensive care unit
Planning
25 ผลของการวางแผนจำหน่ายผู้บาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยจากแผนกฉุกเฉินต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแล = Effects of emergency department discharge planning for persons with mild traumatic brain injury on caregivers' knowledge and practice / เสาวนุช สมศรี / 2558 /Full Text
Subject
Patient discharge
Brain injuries
Care gives
Knowledge
26 ระยะเวลาในการจำหน่ายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไปในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนครพิงค์ / ศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์ / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Anesthesia
Recovery room
โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การดูแล
ยาระงับความรู้สึก


Page : 1 2