ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Particulate matter -- Adverse effects

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพจากอนุภาคฝุ่นในอากาศในนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Awareness of health impact from airborne particulate matters among prathom suksa students in Chiang Mai Province / อุบลวรรณ ชัยมงคล / 2554 /Full Text
Subject
Air ollution -- Adverse effects
Particulate matter -- Adverse effects
มลพิษทางอากาศ
การรับรู้
นักเรียน -- สุขภาพ -- เชียงใหม่


Page : 1