ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Parasites

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Survey of the metacercarial trematodes, haplorchis taichui and stellantchasmus falcatus in freshwater fish in some reservoirs in Chiang Mai and Chiang Rai Provinces and co-infection in vivo = การสำรวจพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui และ stellantchasmus falcatus ระยะติดต่อในปลาน้ำจืด บางแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย และการติดเชื้อพยาธิใบไม้ทั้งสองชนิดในสัตว์ทดลอง / Choosak Nithikathkul / 2008 /Full Text
Subject
Parasites
Trematoda
2 A Survey of the occurrence of Opisthorchis viverrini metacercariae in fresh-water fish and raw-fish products in Chiang Mai province = การสำรวจหาการปรากฏของตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิ Opisthorchis viverrini ในปลาน้ำจืดและผลิตภัณฑ์ปลาดิบ ในจังหวัดเชียงใหม่ / Petchaboon Poolphol / 1995 /Full Text
Subject
Metacercaria
Digenea -- Larvae
Liver flukes
Fishes -- Parasites -- Thailand -- Chiang Mai
Fishes -- Diseases -- Thailand -- Chiang Mai
3 Investigation of methionine synthase in malaria parasites as anti-malarial drug target = การศึกษาเอนไซม์เมทไทโอนีนซินเทสในปรสิตมาลาเรียเพื่อเป็นเป้าหมายของยาต้านมาลาเรีย / Pimpisa Teeyakasem / 2011 /Full Text
Subject
Malaria
Parasites
Methionine synthase
4 Prevalence, seasonality and clinical blood picture of canine dirofilariosis in outpatient dogs of the Chiang Mai University, Small Animal Hospital / Chavalit Boonyapakorn / 2002 /Full Text
Subject
Chiang Mai University. Small Animal Hospital
Dogs -- Parasites
Dirofilaria
Dirofilaria immitis
Canine heartworm disease
5 The Study of Dirofilaria immitis in dogs and mosquito vectors in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai = การศึกษา Dirofilaria immitis ในสุนัข และยุงพาหะนำโรค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Pakavadee Suttajit. / 1993. /Full Text
Subject
Dirofilaria immities.
Dogs -- Parasites -- Chiang Mai.
Mosquitoes as carriers of disease -- Chiang Mai.
Canine heartworm disease.


Page : 1