ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Painting

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 From mural paintings (Nyaungyan Period) to contemporary life in Myanmar = จากจิตรกรรมฝาผนัง (ยุคหญ่าวยัน) สู่ชีวิตร่วมสมัยในประเทศพม่า / Khin Lamin Kyaw / 2016 /Full Text
Subject
Mural painting and decoration -- Myanmar
Art -- Myanmar
2 My Emotions in New Environment = อารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าในสภาวะแวดล้อมใหม่ Sophea Eat / Eat, Sophea / 2010 /Full Text
Subject
Emotions
Painting


Page : 1