ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Ostodes paniculata

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chemical constituents of ostodes paniculata twigs = องค์ประกอบทางเคมีของกิ่งมะคังดง / Neeranuch Intakaew / The 2011 /Full Text
Subject
Ostodes paniculata
Angiosperms
Plants, Flowering of


Page : 1