ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Orientalism in art

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Orientalism as portrayed in Alex Garland's Novel the Beach = แนวคิดลัทธิบูรพนิยมที่นำเสนอในนวนิยาย เดอะ บีช โดยอเล็กซ์ การ์แลนด์ / Ratsawan Kamtita / 2014 /Full Text
Subject
Orientalism in art
Alex Garland's Novel


Page : 1