ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Organometallic chemistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of sequential injection voltammetry and size exclusion chromatography for assisting in metal ion speciation = การพัฒนาซีเควนเชียลอินเจคชันโวลแทมเมตรีและไซส์เอ็กซ์คลูชันโครมาโทกราฟีเพื่อช่วยในการทำสเปซิเอชันของไอออนโลหะ / Watsaka Siriangkhawut / 2009 /Full Text
Subject
Metal ions
Metal -- Analysis
Organometallic chemistry


Page : 1