ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Oral cancer

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Overexpression and Post-translational modification of Akt2 in Oral Cancer Cells = การแสดงออกที่มากเกินและการเปลี่ยนแปลงหลังกระบวนการแปลรหัสของเอเคทีสองในเซลล์มะเร็งช่องปาก / Prakasit Archewa / 2014 /Full Text
Subject
Mouth -- Cancer
Oral cancer
Cancer cells


Page : 1