ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Operating rooms

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การบริการพยาบาลตามความคาดหวังและได้รับจริงของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ปาริชาติ ภัควิภาส / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ห้องผ่าตัด
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Patients
Operating rooms
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Situational analysis of work Safety management in an operating room, Pua Crown Prince Hospital, Nan province / ชัชฎา เอื้ออารีราษฎร์ / 2558 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
โรงพยาบาล -- การบริหาร
ห้องผ่าตัด
Works
Safety management
Operating rooms


Page : 1