ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Numerical analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Approximation of common fixed points of families of nonexpansive mappings in CAT(0) spaces = การประมาณค่าจุดตรึงร่วมของวงศ์ของการส่งแบบ ไม่ขยายในปริภูมิ CAT(0) / Watcharapong Anakkamatee / 2013 /Full Text
Subject
Interpolation
Numerical analysis
2 Numerical methods for an ion transport problem / Kanyuta Poochinapan / 2001 /Full Text
Subject
Numerical analysis
Ions
3 Strong convergence of modified mann iterations with errors / Suwicha Imnang / 2006 /Full Text
Subject
Operator equations, Nonlinear -- Numerical solutions
Banach spaces
Iterative methods (Mathematics)
Functional analysis


Page : 1