ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Nuclear reaction

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Secondary particle spectra from neutron induced nuclear reaction in the 14-100 MeV region = สเปกตรัมของอนุภาคทุติยภูมิที่ปลดจากปฎิกิริยานิวเคลียร์เหนี่ยวนำโดยนิวตรอนในช่วงพลังงาน 14-100 ล้านอิเล็กตรอนโวลท์ / Udomrat Tippawan / 2004 /Full Text
Subject
Particles (Nuclear physics)
Nuclear reaction


Page : 1