ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า News

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Study of news features in English-Language Magazines for students in Thailand = การศึกษาโครงสร้างข่าวและลักษณะภาษาที่ปรากฎในข่าวนิตยสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย / Supin Luknarakul / 2007 /Full Text
Subject
News
Reporters and reporting


Page : 1