ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Nephrotic syndrome

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Self-care practices among Chinese school-age children with nephrotic syndrome Luo Zhimin / Luo, Zhimin / 1998 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Child -- Chinese
Nephrotic syndrome
Nephrology
School age child care -- China
School children -- China
2 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคกลุ่มอาการเนฟโฟรติก / พนิดา พาลี / 2546 /Full Text
Subject
กลุ่มอาการเนโฟรติค
ไต -- โรค -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- การพยาบาล
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Nephrotic syndrome


Page : 1