ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Natural resources -- Thailand, Northern -- Management

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Transformation of gender roles in resource management of a karen community in Northern Thailand / Naiyana Vichitporn / 2001 /Full Text
Subject
Natural resources -- Thailand, Northern -- Management
Karen (Southeast Asian people) -- Thailand, Northern
Women -- Thailand, Northern


Page : 1