ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Natural resources -- Management -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Decentralization and local politics of forest management in Vietnam: a case study of Co Tu ethnic community = การกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่นของการจัดการป่าไม้ในประเทศเวียดนาม: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์เกอตู Hoang Huy Tuan / Tuan, Hoang Huy / 2005 /Full Text
Subject
Decentralization in government -- Vietnam
Local government -- Vietnam
Natural resources -- Management -- Vietnam
Forest management -- Vietnam
Community forests -- Vietnam
2 Dynamism of local ecological knowledge : a case study of a Muong Community in Northern Vietnam Nguyen Thi Dien / Nguyen, Thi Dien / 2002 /Full Text
Subject
Ecology -- Vietnam
Muong -- Vietnam
Natural resources -- Vietnam -- Management


Page : 1