ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Nationalism

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Japanese nationalism in the filmletters from Iwo Jima = แนวความคิดชาตินิยมญี่ปุ่นในภาพยนตร์เรื่อง จดหมายจากอิโวจิมา / Chayanit Thananarapong / 2011 /Full Text
Subject
Nationalism -- Japan
National charcteristics, Japanese
2 Nationalism and racism in the Thai animated movies khan kluay I and II = ชาตินิยมและการเหยียดเชื้อชาติในภาพยนตร์การ์ตูนไทย เรื่อง ก้านกล้วย ภาค 1 และ 2 / Jantanee Kanto / The 2014 /Full Text
Subject
Animated films -- Analysis
Characters and characteristics in motion pictures
Nationalism
3 Negative effects of nationalism as depicted in the film hotel Rwanda = ผลกระทบด้านลบจากลัทธิชาตินิยมที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง รวันดาความหวังไม่สิ้นสูญ / Nuttagon Sattayapanich / 2014 /Full Text
Subject
Nationalism and art
Nationalism
4 Representation of Chinese nationalism in the film The Founding of a Republic = ภาพแทนของชาตินิยมจีนที่สะท้อนในภาพยนตร์ เรื่อง มังกรสร้างชาติ / Warangkanang Kingman / 2013 /Full Text
Subject
Nationalism -- China
Motion pictures -- History and criticism
China -- Politics and government


Page : 1