ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Muslim women -- Canduct of life

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Role of Thai Muslim Women in managing the household economy a case study of Thai Muslim communities in Chiang Mai Municipality = บทบาทของสตรีไทยมุสลิมในการจัดการเศรษฐกิจในครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนไทยมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ / Aree Binprathan / Chiangmai Chiangmai 2008 /Full Text
Subject
Muslim women -- Canduct of life
Householdsl -- Economic aspects


Page : 1