ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Mushrooms -- Plantings

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of fire on the production of Astraeus (Basidiomycetes) sporocarps in deciduous Dipterocarp-Oak forests = ผลของไฟต่อการผลิตดอกเห็ดเผาะ (Basidiomycetes) ในป่าก่อ-เต็งรัง Keegan Hailer Kennedy / Kennedy, Keegan Hailer / 2012 /Full Text
Subject
Mushrooms -- Plantings
Soil fungi
Fire
2 Use of Thiamine Replacement Materials Used in Lentinula edodes cultivation = การใช้วัสดุเพื่อการทดแทนไทอามีนในการเพาะเห็ดหอม / Rawipa Hankitiwat / 2008 /Full Text
Subject
Mushrooms -- Plantings
Biotechnology


Page : 1