ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Multichip modules (Microelectronics) -- Design and construction

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Thermal management of convective cooling for electronic printed circuit boards = การจัดการทางอุณหภาพด้วยการระบายความร้อน โดยการพาสำหรับแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ / Suriyon Chomdee / 2005 /Full Text
Subject
Electronic apparatus and appliances -- Cooling
Electronic apparatus and appliances -- Temperature control
Multichip modules (Microelectronics) -- Design and construction
Temperature measurements


Page : 1