ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Momordica charantia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The studies of inhibitory effects of momordica charantia leaves on cancer cell progression In vitro and in vivo = การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของใบมะระขี้นกต่อการพัฒนาของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง / Pornsiri Pitchakarn / 2011 /Full Text
Subject
Cancer -- Treatment
Momordica charantia
Cancer cells


Page : 1