ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Molecular dynamics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Molecular dynamic simulations of ion bombardment effects on DNA = การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของผลการระดมยิงด้วยไอออนบนดีเอ็นเอ / Chanisorn Ngaojampa / Department of Chemistry Faculty of Science Uneversity 2008 /Full Text
Subject
DNA
Molecular dynamics


Page : 1