ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Minorities -- Thailand, Northern -- Education

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors influencing school dropout among lisu secondary school students / Manop Yangia / 2006 /Full Text
Subject
Tribes -- Thailand, Northern -- Education
Minorities -- Thailand, Northern -- Education
Rural population -- Thailand, Northern
Education, Secondary


Page : 1