ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Micronucleus, germline

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Detection of oral mucosal cell micronuclei in students exposed to embalming solution vapor = การตรวจหาไมโครนิวเคลียสในเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้มในนักศึกษาที่ได้รับไอระเหยจากน้ำยาดองศพ / Klintean Wunnapuk / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Formaldehyde
Micronucleus, germline
Mouthmucosa


Page : 1