ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Microirrigation -- Chiangmai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Simulation of drip irrigation and nitrogen effects on Napier grass as energy crop planted in dry season of Chinng Mai Province, Thailand = การจำลองอิทธิพลของการให้น้ำหยดและไนโตรเจนต่อหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นพืชพลังงานที่ปลูกในฤดูแล้งของ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย / Tupthai Norsuwan / The 2014 /Full Text
Subject
Napier grass -- Growth
Sustainable agriculture -- Chiangmai
Microirrigation -- Chiangmai


Page : 1