ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Microchemistry -- Technique

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Design and fabrication of a microflow analysis system for the determination of benserazide = การออกแบบและการประดิษฐ์ระบบไมโครโฟลอะนาลิซิสสำหรับการหาปริมาณเบนเสอราไซด์ / Wansiri Pitakkeattikul / 2007 /Full Text
Subject
Microchemistry
Microchemistry -- Equipment and supplies
Microchemistry -- Technique


Page : 1