ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Microbiological synthesis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Microbiological investigation of raw goat milk from commercial dairy goat farms in Bogok, Indonesia = การสำรวจทางจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะดิบจากฟาร์มแพะนมในบอกอร์ อินโดนีเชีย / Epi Taufik / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Microbiological synthesis


Page : 1