ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Metric spaces

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Fixed point theorems for multivalued mappings related to some geometric properties in some metric spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าที่สัมพันธ์กับสมบัติทางเรขาคณิต บางประการในบางปริภูมิเมตริก / Bancha Panyanak / 2006 /Full Text
Subject
Geometry
Selection theorems
Mathematics
Metric spaces


Page : 1