ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Methionine synthase

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Investigation of methionine synthase in malaria parasites as anti-malarial drug target = การศึกษาเอนไซม์เมทไทโอนีนซินเทสในปรสิตมาลาเรียเพื่อเป็นเป้าหมายของยาต้านมาลาเรีย / Pimpisa Teeyakasem / 2011 /Full Text
Subject
Malaria
Parasites
Methionine synthase


Page : 1