ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Metal spraying

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Microstructure and mechanical properties of Nicr and stainless steel coatings prepared by flame and arc spray processes = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวพ่มเคลือบนิเกิลโครเมียมและเหล็กกล้าไร้สนิมที่เตรียมโดยกระบวนการพ่นแบบเปลวไฟและแบบอาร์ก / Pisit Apichayakul / 2006 /Full Text
Subject
Metal spraying
Plasma spraying
2 Microstructures and mechanical properties of stainless steel arc spray coatings prepared by ARC wire and weld wire = โครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของผิวพ่นเคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมแบบอาร์กที่เตรียมโดยลวดอาร์กกับลวดเชื่อม / Reungruthai Daengmool / 2006 /Full Text
Subject
Wine
Metal spraying
Plasma spraying


Page : 1