ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Memory disorders in old age

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Motor and cognitive skills in individuals with mild cognitive impairment = ทักษะด้านการเคลื่อนไหวและความรู้ความเข้าใจในผู้ที่มีภาวะความรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย / Sirinun Boripuntakul / 2013 /Full Text
Subject
Memory disorders in old age
Aging


Page : 1