ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Membrane proteins

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Genotyping and nucleotide sequence polymorphism of the VD4-MOMP gene of Chlamydia trachomatis detected in Chiang Mai / Punnarai Veeraseatakul / 1999 /Full Text
Subject
Chlamydia infections
Membrane proteins
Chlamydia infections
Membrane proteins
2 Nucleotide sequence variation of the genital Chlamydia trachomatis MOMP gene / Kanlaya Wongworapat / 2000 /Full Text
Subject
Nucleotide sequence
Generative organs
Membrane proteins
Sexually transmitted diseases -- Chiang Mai
Base sequence
Nucleotides


Page : 1