ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Medical personel

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประมาณความต้องการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2553-2572 โดยวิธีพลวัตระบบ = Demand forecasting of pharmacy technicians in 17 Northern provinces in the year 2010-2029 by system dynamics / ณิชา สุริยากานนท์ / 2555 /Full Text
Subject
Pharmacists
Medical personel
เภสัชกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1