ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Mechanical Engineering

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of inclination angles on heat transfer characteristions of a closed-eng pulsating heat pipe = ผลของมุมเอียงที่มีต่อคุณลักษณะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Phrut sakulghangsatjatai / Phrut Sakulghangsatjatai / 2005 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
2 Gaseous fuel production from plasmochemical conversion of solid waste = การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากการแปรสภาพขยะเชิงพลาสมาเคมี / Parin Khongkrapan / The 2013 /Full Text
Subject
Gas as fuel
Mechanical engineering
3 Novel Synthesis Pathway for (R)-Phenylephrine = วิถีการสังเคราะห์ใหม่สำหรับ (อาร์)-ฟีนิลอีฟริน / Wipanoot Baison / 2013 /Full Text
Subject
Chemicals -- Synthesis
Phenylephrine
Mechanical Engineering
4 Optimal sizing of automobile radiators as heat recovery system = การเลือกขนาดหม้อน้ำรถยนต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำความร้อนทิ้งกลับคืน / Sanparwat Vithayasai / 2006 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
5 Performance limit of closed end oscillating heat pipe = ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด Thanad katpradit / Thanad Katpradit / 2006 /Full Text
Subject
Heat -- Transmission
Heat pipes
Mechanical engineering
6 Performance limit of closed-loop pulsating heat pipe = ขีดจำกัดสมรรถนะของท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ / Niti Kammuang-Lue / 2008 /Full Text
Subject
Heat pipes
Mechanical Engineering
7 Simultaneous optimization of structure and control for time-optimal motion of vibratory mechanical systems = การหาความเหมาะสมที่สุดของโครงสร้างและการควบคุมควบคู่กันสำหรับการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเชิงเวลาของระบบสั่นเชิงกล / Boonruk Suchaitanawanit / The 2016 /Full Text
Subject
Mechanical vibration
Mechanical engineering
Mechanical movements
Control theory


Page : 1