ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า Mathematics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Convergence theorems of the ishikawa iteration process for nonexpansive mappings in CAT (0) spaces = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเดลตาของกระบวนการทำซ้ำอิชิกาวาสำหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิ CAT (0) / Thanomsak Laokul / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Functions
22 Coutinuity of superposition operators on the sequence spaces of maddox / Aphichat Thuangoon / 1998 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
23 Delay-dependent criterion for asymptotic stability for uncertain neutral system = เงื่อนไขการมีเสถียรภาพเชิงเส้นกำกับที่ขึ้นกับตัวหน่วงของระบบเป็นกลางไม่แน่นอน / Wajaree Weera / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Linear programming
Mathematical analysis
24 Development of passive sampling devices for indoor formaldehyde determination = การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟสำหรับการหาปริมาณฟอร์ มัลดีไฮด์ภายในอาคาร / Narong Kotchabhakdi / 2007 /Full Text
Subject
Active & Passive Radar Detection & Equipment
Test Facilities, Equipment and Methods
Sampling
Sampling (Mathematics)
Sampling -- Methodology
25 Endo-Regularity of odd cyclic book graphs = เอ็นโดเรกูลาริตีของกราฟหนังสือวัฏจักรคี่ / Jakkrit Thomkeaw / 2009 /Full Text
Subject
Graphic methods
Mathematics
26 Evaluating and mapping gas sand reservoirs using AVO attributes and geophysical well log data in an area of Block M9, Offshore Myanmar = การประเมินและจัดทำแผนที่ชั้นทรายกักเก็บแก๊สโดยใช้ลักษณะประจำการแปรผันแอมพลิจูดกับระยะทางและข้อมูลหยั่งธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะในพื้นที่แปลง เอ็ม 9 นอกชายฝั่งพม่า / Maung Maung Tun / The 2012 /Full Text
Subject
Gas
Gas reservoirs
Mappings (Mathematics)
Sand
27 Existence and global stability of periodic solutions of a discrete predator-prey system with delays = การมีจริงและเสถียรภาพวงกว้างของผลเฉลยที่เป็นคาบของระบบผู้ล่าเหยื่อและเหยื่อเชิงดีสครีตที่มีตัวหน่วง / Uamporn Witthayarat / 2008 /Full Text
Subject
Computer science -- Mathematics
Mathematical analysis
28 Fixed Point Theorems and Convergence Theorems for some generalized nonexpansive mappings in CAT(0) spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงและทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับการส่งแบบไม่ขยายนัยทั่วไปบางการส่งในปริภูมิ CAT(0) / Bancha Nanjaras / 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
29 Fixed point theorems and iteration processes for nonlinear mappings = ทฤษฎีบทจุดตรึงและกระบวนการทำซ้ำสำหรับการส่งไม่เชิงเส้น / Worapong Fupinwong / 2010 /Full Text
Subject
Algebra
Mathematics
30 Fixed Point Theorems for Generalized Nonexpansive Mappings in Banach Spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบไม่ขยายที วาง นัยทั วไปในปริภูมิบานาค / Warunun Inthakon / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Functions
31 Fixed point theorems for mapping satisfying strict contractive conditions = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งที่สอดคล้องเงื่อนไขหดตัวโดยแท้ / Machima Chotipunvitayakul / 2005 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Homotopy theory
Mathematical analysis
Mappings (Mathematics)
32 Fixed point theorems for multivalued mappings related to some geometric coefficients in banach spaces / Anchalee Kaewcharoen / 2006 /Full Text
Subject
Banach spaces
Duality theory (Mathematics)
Mappings (Mathematics)
33 Fixed point theorems for multivalued mappings related to some geometric properties in some metric spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าที่สัมพันธ์กับสมบัติทางเรขาคณิต บางประการในบางปริภูมิเมตริก / Bancha Panyanak / 2006 /Full Text
Subject
Geometry
Selection theorems
Mathematics
Metric spaces
34 Fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings and nonspreading type mappings in banach spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งและการส่งแบบไม่กระจายในปริภูมิบานาค / Nutchari Niyamosot / The 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
35 Fixed Points for Multivalued Mappings and the Metric Completeness = จุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าและความบริบูรณ์เชิงเมตริก / Hatairat Yingtaweesittikul / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Matrices
36 Forcing linearity numbers of free modules over a local ring = จำนวนที่บังคับความเป็นเชิงเส้นของมอดูลอิสระบนโลคอลริง / Khanitin Smanmit / 2006 /Full Text
Subject
Forcing (Model theory)
Mathematics
Rings (Algebra)
37 Generalized gronwall's inequality for nonlinear difference equations system with multiple delays = อสมการกรอนวอลล์ที่วางนัยทั่วไปสำหรับระบบสมการเชิงผลต่างไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงหลายตัว / Kanit Mukdasai / 2006 /Full Text
Subject
Equality
Inequalities (Mathematics)
38 Geometry of Nakano sequence spaces / Theeradach Kaewong / 1999 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Sequences (Mathematics)
Geometry
39 Gloval stability analysis of harvesting in prey-predator model with delay = การวิเคราะห์เสถียรภาพวงกว้างของการเก็บเกี่ยวในแบบจำลองเหยี่อ-ผู้ล่าที่มีตัวหน่วง / Sirada Pinjai / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
Mathematical models
40 Greens Relations, partial orders and ranks of semigroups of transformations with restricted range = ความสัมพันธ์กรีน อันดับบางส่วน และแรงก์ ของกึ่งกรุปของการแปลงที่มีเรนจ์กำกัด / Kritsada Sangkhanan / 2014 /Full Text
Subject
Mathematics
Equations


Page : 1 2 3 4