ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Manpower planning

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Human resources management in public sector in transitional economies : a case study of Bank of Lao people's democratic republic = การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐในระบบเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : กรณีศึกษาธนาคารแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Daly Pholsena / 2008 /Full Text
Subject
Management
Manpower planning
Personnel management


Page : 1