ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Mangrove forests -- Burma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Conservation politics in mangrove ecosystems : a case study of resource degradation and sustainable livelihood in Oakpo-Kwin-Chaung Village, Bogale Township, Ayeyarwaddy Division, Myanmar = การเมืองในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน: กรณีศึกษาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในหมู่บ้านโอ๊กโปกวินชวอง เมืองโบกาเล เขตเอยาวัดดี ประเทศพม่า Khin Maung Htay / Khin, Maung Htay / 2007 /Full Text
Subject
Mangrove ecology -- Burma
Mangrove forests -- Burma
Burma -- Manners and customs


Page : 1