ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Mandible

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Use of Autologous Platelet-Rich Plasma as a local accelerator for bone regeneration process in canine mandible = การใช้ออโตโลกัสเพลตเลตริชพลาสมาเป็นตัวเร่งเฉพาะที่สำหรับกระบวนการสร้างกระดูกใหม่ในขากรรไกรล่างของสุนัข / Kriangkrai Thongkorn / 2004 /Full Text
Subject
Blood platelets
Platelet -- rich plasma
Mandible


Page : 1