ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Magnetic

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cellular characterization of Ferric-Desferoxamine complex and its biodistribution in Wistar Rats by MR-Imaging = การหาลักษณะเฉพาะระดับเซลล์ของสารประกอบเชิงซ้อนเฟอริก-เดสเฟอโรซามีนและการแพร่กระจายในหนูขาววิสตาร์ โดยการสร้างภาพแมกเนติกเรโซแนนซ์ / Anan Udom-uttaracheva / 2008 /Full Text
Subject
Animal experimentation
Rats as laboratory animals
Animal experimentation
Animal laboratory
Magnetic resonance imaging
Rats as laboratory animals
2 Development of michelson interferometer for induced-strain measurement in ferroic materials = การพัฒนาไมเคิลสันอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์สาหรับการวัดค่าความเครียดที่ถูกเหนี่ยวนำในวัสดุเฟร์โรอิก / Siripong Somwan / The 2015 /Full Text
Subject
Ferroelectricity
Ferromagnetic materials
3 Differentiation of pituitary macroadenoma and craniopharyngioma in adult base on MRI findings = การแยกความแตกต่างระหว่างเนื้องอกต่อมใต้สมองกับเนื้องอกเครนิโอฟาริงจิโอม่าในผู้ใหญ่โดยใช้ลักษณะที่พบจากภาพเอ็มอาร์ไอ / Panupong Radchauppanone / The 2015 /Full Text
Subject
Tumors
Brain -- Tumors
Magnetic resonance imaging
4 Effects of external electromagnetic fields on the RF electron gun emittance = ผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอกต่ออีมิตแตนซ์ของปืนอิเล็กตรอนแบบอาร์เอฟ / Keerati Manasatitpong / The 2014 /Full Text
Subject
Electromagnetic fields
Electrons
Firearms
5 Electrical resistivity and magnetic survey of weathered basalt zone at Ban Khok Salung Amphoe Pattana Nikhom Changwat Lop Buri / Akaruchai Nochaiwong / 1999 /Full Text
Subject
Basalt -- Lopburi
Electric resistance
Magnetic
6 Electrical resistivity and very low frequency electromagnetic surveys to assess groundwater contamination at Mae-Hia landfill site Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / Sawasdee Yordkhayhun / 2001 /Full Text
Subject
Electric resistance
Electromagnetic measurements
Groundwater
Sanitary landfills -- Chiang Mai
7 Gravity and aeromagnetic data interpretation of Chiang Mai Basin Northern Thailand = การแปลความหมายข้อมูลการสำรวจความโน้มถ่วง และข้อมูลการสำรวจสนามแม่เหล็กทางอากาศ ของแอ่งเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย Jemal Ali Beshir. / Beshir, Jemal Ali. / 1993. /Full Text
Subject
Gravity.
Aeromagnetic prospecting.
Geophysics -- Thailand, Northern.
Chiang Mai Basin.
8 Influence of magnetospheric plasma on aurora at magnetic footprints of Io = อิทธิพลของพลาสมาทรงกลมเชิงแม่เหล็กต่อแสงเหนือแสงใต้ที่ฟุตปรินต์แม่เหล็กของไอโอ / Tatphicha Promfu / 2015 /Full Text
Subject
Electromagnetic fields
Jupiter (Planet)
9 Intakhin kiln site investigations using magnetic and resistivity methods at Baan San Pa Tong, Intakhin Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai Province = การสำรวจแหล่งเตาเผาอินทขิลโดยใช้วิธีสนามแม่เหล็กและความต้านทานไฟฟ้า บ้านสันป่าตอง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / Boonyarit Sommanus / 2014 /Full Text
Subject
Kilns
Intakhin Kiln
Magnetic fields
Electric resistance
Kilns -- Chiang Mai
10 Isolation and structure elucidation of bioactive compounds from Acronychai pedunculata and Caesalpinia pulcherrima / Netnapa Promsawan / 2002 /Full Text
Subject
Plant bioactive compounds -- Structure
Bioactive compounds -- Structure
Nuclear magnetic resonance spectroscopy
Rutaceae
Legumes
Plant products -- Synthesis
11 Magnetic field model of milky way galaxy / Wichean Kriwattanawong / 2000 /Full Text
Subject
Magnetic fields
Milky Way
Galaxies
12 Nuclear magnetic resonance in a paramagnetic salt solution / Soon Srisawasd / 1978 /Full Text
Subject
Nuclear magnetic resonance
Solution (Chemistry)
Salt
13 Program development for horizontal-loop electromagnetic interpretation in uniform conductive host media / Yupaporn Mengtalek / 1999 /Full Text
Subject
Electromagnetic fields -- Computer programs


Page : 1