ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Mae Sa Watershed.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Erosion hazard mapping at Mae Sa watershed = การจัดทำแผนที่เสี่ยงอันตรายจากกษัยการ บริเวณลุ่มแม่น้ำแม่สา Muchtar Salam Solle. / Solle, Muchtar Salam. / 1994. /Full Text
Subject
Soil erosion.
Erosion.
Environmental mapping.
Environmental protection -- Maps.
Mae Sa Watershed.


Page : 1