ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Lychee

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterisation of pigments, flavour components and cell structure of lychee (CV. Hong Huey) following high pressure processing = คุณลักษณะของเม็ดสี องค์ประกอบของกลิ่นและโครงสร้างเซลล์ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยที่ผ่านการแปรรูปด้วยความดันสูง / Chaveewon Phunchaisri / 2006 /Full Text
Subject
Lychee
Lychee -- Preservation
Lychee -- Processing
Canned lychee
2 Evaluation of the nutrient content in soil, in leaves and fruits of Lychee / Sithidech Roygrong / 2003 /Full Text
Subject
Lychee -- Fertilizers
Leaves
Lychee -- Soils
3 Molecular identification of Lychee (Litchi chinensis Sonn.) in Thailand = การระบุสายพันธุ์ระดับอณูของลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) ในประเทศไทย / Ruttaporn Chundet / 2003 /Full Text
Subject
Lychee -- Varieties
Lychee -- Molecular genetics
Lychee


Page : 1