ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Longan -- Processing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Learning network development process to increase the potential of dried longan community enterprise groups, Lamphun Province = กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน / Prayard Manopasao / The graduate school 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Processing -- Lamphun
2 Ultra-high pressure and thermal treated longan juice fortified with probiotics = น้ำลำไยเสริมโปรไบโอติกแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่งและความร้อน / Pittaya Chaikham / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Processing
Probiotics


Page : 1