ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Litchi -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluating factors influencing litchi productivity in Bacgiang Province, Vietnam through the stochastic frontier analysis Do Quang Giam / Do, Quang Giam / 2003 /Full Text
Subject
Litchi -- Vietnam -- Bacgiang
Stochastic analysis
2 Farmer strategies for insect pest management in Litchi production systems in Vietnam = กลยุทธ์ของเกษตรกรสำหรับการจัดการแมลงศัตรูพืชในระบบการผลิตลิ้นจี่ในประเทศเวียดนาม Ngo Viet Cuong / Ngo, Viet Cuong / 2004 /Full Text
Subject
Litchi -- Vietnam
Litchi -- Diseases and pests -- Vietnam
Insect pests -- Integrated control


Page : 1