ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Lingustics -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Humor in Lan Na Jokes : a lingusitic study = ความตลกในนิทานตลกพื้นบ้านล้านนา : การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์ / Chalermchai Parasuk / 2007 /Full Text
Subject
Lingustics -- Thailand, Northern
Lanna (Kingdom)


Page : 1