ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Ling-zhi mushroom

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Purification, characterization and application of -Galactosidase from Ling-zhi mushroom (Ganoderma lucidum) / Thida Sripuan / 2003 /Full Text
Subject
Galactosidase
Ling-zhi mushroom
Mushrooms
Mushroom, Edible


Page : 1